size-guide-superfeet

A B C D E F G H J
UK Shoe Size UK Shoe 13 - 1.5 2 - 3.5 4 - 5.5 6 - 7.5 8 - 9.5 10 - 11.5 12 - 13.5 14 - 15.5 11 - 12.5
EU Shoe 32 - 33.5 34 - 36 37 - 38.5 39 - 41 42 - 44 45 - 46.5 47 - 49 50 - 52 29 - 31